Kto zostanie wykonawcą Krajowego Systemu Poboru Opłat?

Do GDDKiA wpłynęło 9 wniosków o uczestnictwo w postępowaniu na wybór wykonawcy nowego KSPO.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że przez najbliższe 6 tygodni GDDKiA będzie weryfikować złożone wnioski pod kątem formalnym. Co ważne, postępowanie jest realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego, a więc w modelu II-etapowym.

Po weryfikacji wniosków, w zakresie spełniania warunków opisanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, wykonawcy zostaną dopuszczeni do rozmów w dialogu. Po zakończeniu tego etapu, podczas którego przedstawiciele GDDKiA z każdym z uczestników z osobna będą negocjować warunki realizacji zamówienia mające się znaleźć w umowie, zostanie wykonawcom przekazana finalna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Najważniejszym etapem przedmiotowego postępowania jest zastosowana przez Zamawiającego formuła dialogu z wykonawcami, którzy w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania Zamawiającego w zakresie KSPO, będą mogli przedstawić swoje rozwiązania i propozycje dla GDDKiA w przedmiotowym zakresie. Celem dialogu konkurencyjnego, będzie wypracowanie optymalnych i najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań dla przyszłego KSPO, które będą wykorzystane przez Zamawiającego do finalnego określenia kształtu i sposobu funkcjonowania systemu. Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat, tj. od 3 listopada 2018 r. do 2 listopada 2024 r. Zestawienie złożonych wniosków.

Żródło : etransport

1 opinia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *